Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 17:00:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp sáng T2,3,4,5,6 (sau 8h trở đi)
Thông tin: học viên nữ, 30 tuổi, có biết cơ bản
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: