Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Hòa Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 15:22:13

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 300.000đ/buổi
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 180phút/buổi
Thời gian: T2 (18h – 21h)
Thông tin: 2 học viên (gồm: me và con)
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, Phí 300k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Hòa Hưng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: