Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Hòa Long, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 08:23:14

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chiều T246 (14h-16h)
Thông tin: học viên nữ 27t
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Long, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Hòa Long TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: