Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Hòa Long, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 17:21:21

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn sáng T2,3,4,5,6,7,cn (Từ 9h trở đi)
Thông tin: Học viên nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Long, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Hòa Long TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: