Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 08:27:19

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (Sáng T7, CN) hoặc tối trong tuần
Thông tin: học viên nữ, có trình độ trung cấp
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Láng Dài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: