Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Phước Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 21/01/2021 21:05:12

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx từ 8h->17h
Thông tin: hv nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Phước Hòa Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: