Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 04:04:39

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (sau 18h trở đi)
Thông tin: học viên nữ 29tuổi, có biết sơ sơ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: