Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Quảng Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 14:22:51

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn tối sắp xếp (từ 18h trở đi)
Thông tin: học viên nam, học từ đầu
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Quảng Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Quảng Thành Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: