Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Tam Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 10:49:02

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 4.800.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (11h-12h30)
Thông tin: 2 học viên nữ, 30 tuổi, học từ đầu
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tam Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Tam Phước Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: