Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Tân Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 23:41:43

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2, 7 (13h-15h)
Thông tin: học viên nữ, học từ đầu
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Tân Phước Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: