Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Lớp 1 Lớp 6 Phường 2, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 03:32:54

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 6,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp T23467,CN
Thông tin: 2 học sinh học từ đầu
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 2, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Lớp 1 Lớp 6 2 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: