Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Lớp 4 Lớp 5 Xã Kim Long, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 16:52:25

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Lớp 4, Lớp 5,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: Chiều t7 (4h-6h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Kim Long, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Lớp 4 Lớp 5 Kim Long Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: