Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 10, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 02:26:08

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn sáng-chiều-tối
Thông tin: học viên nữ, ôn cấp tốc 1 tháng
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 10, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 10 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: