Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 11, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 16:14:47

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn: T3,6 (17h -19h), sáng T7 (9h-11h)
Thông tin: học viên nữ, học từ đầu
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 11, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 11 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: