Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 2, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/11/2020 01:12:35

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (sau 18h trở đi)
Thông tin: học viên nam, học từ đầu
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 2, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 2 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: