Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 5, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 16:07:56

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp các buổi chiều (Từ 14h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, 16 tuổi, đã có căn bản
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 5, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 5 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: