Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 9, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 07:03:43

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 18h đến 21h)
Thông tin: học viên nữ 38t
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, hết dịch mới học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 9, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 9 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: