Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 16:47:15

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456 (Từ 12h-13h30)
Thông tin: Học viên nữ, học từ đầu
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Phước Hiệp TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: