Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 13:25:10

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (sáng-chiều-tối)
Thông tin: học viên nữ, 26 tuổi, học từ đầu
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Phước Hưng TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: