Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 08:32:09

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối sắp xếp (trừ T6,T7)
Thông tin: hs nam, lớp 8
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Rạch Dừa TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: