Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 19:05:53

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sáng sắp xếp (10h-11h30)
Thông tin: học viên nữ, 24 tuổi, học từ đầu
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Thị Trấn Long Điền Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: