Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 13:49:13

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 4.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 or 357 (chọn từ 15h đến 17h)
Thông tin: nhóm học viên nữ, học từ đầu
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật An Nhứt Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: