Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Xã Đá Bạc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 07:02:01

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 200.000đ/buổi
Số buổi: sắp xếp càng nhiều buổi càng tốt
Thời gian: T2,3,4,5,6,7 (Từ 19h trở đi)
Thông tin: học viên nam, đang học N5
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, Phí 500k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Đá Bạc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Đá Bạc Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: