Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Xã Hòa Long, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 11:41:28

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 4.000.000đ/buổi, 500k/1buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 210phút/buổi
Thời gian: T7, CN (9h-12h30)
Thông tin: học sinh nam, 18 tuổi
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, GV có chứng chỉ N1 hoặc N2
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Long, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Hòa Long TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: