Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Xã Long Phước, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 21:22:43

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chiều sắp xếp (13h30 – 15h30)
Thông tin: học sinh nam, 11 tuổi
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Phước, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Long Phước TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: