Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Xã Tân Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 17:08:25

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7,CN (từ 17h trở đi)
Thông tin: học viên nữ, ôn lại từ đầu
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Tân Hòa Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: