Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Lớp 10 Thị Trấn Ngãi Giao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 12:11:01

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7,CN
Thông tin: Học sinh nữ, đang học N4
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Ngãi Giao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Lớp 10 Thị Trấn Ngãi Giao Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: