Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Lớp 12 Phường 9, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/11/2020 19:43:55

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 4.200.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456(15h30-17h30)
Thông tin: Học sinh nữ, học từ đầu
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 9, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Lớp 12 9 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: