Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Lớp Lá Xã Hòa Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 18:24:41

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: sáng 246 (chọn 9h đến 11h), sau 2 tuần chuyển sang học buổi tối
Thông tin: học sinh nữ, 4 tuổi
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Lớp Lá Hòa Bình Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: