Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường 11, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 10:58:43

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (Từ 13h-17h)
Thông tin: Học viên nữ, học giao tiếp
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 11, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật 11 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: