Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường 4, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 08:37:15

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 sau 19h30
Thông tin: học viên nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 4, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật 4 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: