Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 14:03:04

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.300.000đ/tháng, lương: 2tr3/8buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7 (sắp xếp), CN (khoảng 15h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Thắng Nhất TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: