Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 00:07:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp với Phụ huynh
Thông tin: học sinh lớp 8, có biết chút xíu
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Thắng Tam TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: