Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Pháp Lớp 4 Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 14:31:18

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Pháp,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Pháp Lớp 4 An Nhứt Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: