Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Pháp Lớp 8 Dạy Song Ngữ Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 18:11:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Pháp,
Lớp dạy: Lớp 8, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7,CN (Sắp xếp)
Thông tin: học sinh nam, trường Trần văn ơn
Yêu cầu: Sinh Viên Sư Phạm Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Pháp Lớp 8 Dạy Song Ngữ Thắng Tam TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: