Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 07:14:34

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T234567 (sau 17h trở đi)
Thông tin: học viên nam 49tuổi, chưa biết đọc-viết
Yêu cầu: Giáo viên Nam, (Dạy đọc, viết Tiếng việt)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt An Ngãi Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: