Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Xã Hòa Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 14:36:48

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.800.000đ/tháng, lương 3tr6 /6b
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối sắp xếp
Thông tin: bé 3 tuổi
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, dạy Tiếng việt cho bé, bé chỉ biết tiếng anh
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Hòa Hưng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: