Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 21:57:59

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T234567 (sau 16h đến tối)
Thông tin: học viên nam 35tuổi, học đọc, nói, viết
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: