Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Anh Văn Lớp 1 Xã Long Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 12:30:29

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 3.300.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: 2buổi T7, CN + 2 buổi sắp xếp trong tuần (17h30 -19h)
Thông tin: học sinh nam, trường quốc tế
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Anh Văn Lớp 1 Long Mỹ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: