Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Xã Bình Giã, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 01:30:46

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài,
Lớp dạy:
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: sx chủ nhật
Thông tin: hv nam người trùn, biết tiếng nhật
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Giã, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Bình Giã Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: