Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Xã Tân Hưng, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 12:46:06

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng, 250.000đ/buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (sau 17h trở đi)
Thông tin: học viên nam 30tuổi, là người Trung quốc
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hưng, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Tân Hưng TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: