Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Phường 11, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 21:10:32

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp
Thông tin: Học viên nam, người tây ban nha
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 11, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài 11 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: