Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 1 Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 15:01:09

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (17h-19h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 1 Láng Dài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: