Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 1 Xã Long Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 13:49:53

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp các ngày (từ 13h đến 17h)
Thông tin: học sinh lớp lá lên 1
Yêu cầu: Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 1 Long Mỹ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: