Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 1 Xã Xuân Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 07:54:51

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (sắp xếp sáng-chiều)
Thông tin: học sinh nữ, 8 tuổi, biết sơ sơ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, GV dạy lâu dài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xuân Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 1 Xuân Sơn Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: