Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 1 Xã Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 04:25:34

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh trường quốc tế
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, ưu tiên nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 1 Xuyên Mộc Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: