Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 1 Phường 8, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 09:51:20

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sx từ 10h
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, dạy 3 tiếng
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 8, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 1 8 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: