Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 1 Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 13:43:08

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (Từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường tầm vu
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 1 Long Tâm TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: