Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 1 Thị Trấn Ngãi Giao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 01:26:35

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 (từ 18h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, lớp lá->1, bé có biết sơ sơ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Ngãi Giao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 1 Thị Trấn Ngãi Giao Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: