Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 5 Xã Suối Nghệ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 15:28:02

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 150phút/buổi
Thời gian: T6 (18h – 20h30)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Suối Nghệ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 5 Suối Nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: